Asistenta juridica gratuita online dating

Informatiile prezentate pe acest site nu sunt furnizate in baza relatiei avocat – client si nu sunt destinate sa inlocuiasca consultanta juridica ce poate fi obtinuta de la un avocat in baza contractului de asistenta juridica incheiat in forma scrisa.

In acest sens ramane la aprecierea dumneavoastra exclusiva daca decideti sa actionati luand in considerare, in intregime sau in parte, sfatul primit.

Informaţia gratuită e aşteptată ca pâinea caldă Oleg Creţu, parajurist în satul Bujor din raionul Hânceşti, a absolvit Facultatea de Drept, deci, nu a trebuit să înveţe din mers terminologia juridică.Oamenii vor să ştie cum pot transmite bunurile ca moştenire sau cum pot deveni moştenitori.Totodată, mulţi săteni vin să solicite informaţii şi despre modalitatea de partajare a averii după divorţ”, adaugă Iulian Crâşmaru.1 Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. 2 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă este aplicabilă în toate cazurile în care se solicită ajutor public judiciar în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale române de către orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.(2) Pentru a determina dacă solicitantul are domiciliul pe teritoriul României se aplică legea română.

Leave a Reply